Republika e Kosoves

Lipjan

 

Emina Rexhiq

BIOGRAFIA

Data e lindjes 30.07.1961

Profesioni/Edukimi: MrSc – Arkitekturë

Master – Dizajn Grafik.

 

Karriera e Punës: 1987/88 Sipërmarrja ndërtimore “Ulpiana”, Lipjan – Drejtoreshë Teknike

1988-2002   Shkolla e mesme e Arteve Aplikative “Odhise Paskali”, Pejë – Profesoreshë

2002-2010   Shkolla e mesme e Arteve Aplikative “Odhise Paskali”, Pejë – Drejtoreshë

2004-2007 Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë – Baskëpunëtore Profesionale për planprograme mësimore

2009-2015   Akademia “Evolucion”, Prishtinë-Ligjëruese

2013-2017   Shkolla e Mesme Profesionale “Adem Gllavica”,  Lipjan – Profesoreshë

2017             Drejtorati për Planifikim, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit Lipjan -Drejtoreshë

Kariera Politike:  Anëtare e Kryesisë së LDK – Lipjan

Statusi Familjar: E martuar, tre fëmijë

Vendbanimi: Prishtinë