Republika e Kosoves

Lipjan

 

FADIL SOPA

EMRI: Fadil

MBIEMRI: Sopa

DATA E LINDJES: 21.07.1981

E-MAIL: fadilsopa@hotmail.com

TELEFON: 044/274 – 188

ADRESA E BANIMIT: Lipjan

SUBJEKTI POLITIK: Lidhja Demokratike e Kosovës – LDK