Republika e Kosoves

Lipjan

 

Sefer Tasholli

BIOGRAIA

Data e lindjes: 20.10.1956

Profesioni/Edukimi: Inxhinier i Diplomuar i Makinerise

Kariera e Punes:

– Profesor i lendeve teknike ne Shkollen e Mesme Teknike “Nikolla Teslla” Ferizaj, 1978-1979

– Profesor i lendeve teknike ne QAMO Lipjan ,1980-1983,

– Drejtor i NJP ne MIM “GOLESH” Magure, 1982-1986,

– Drejtor i Prodhimit ne Fabriken e Ventilatoreve “ TERMOVENT”, Lipjan, 1986-1990,

– Drejtor ne NPPT “ BEREQETI”, Sllovi, 1990-1995,

– Drejtor i Departamentit per Zhvillim dher Rindertim, KK Lipjan , 1999-2001,

– Drejtor i Departamentit per Sherbime Publike, KK Lipjan, 2004-2007,

– Keshilltar Politik i Ministrit ne Ministrine e Tregtise dhe Industrise ne Prishtine, 2008-2010,

– Nenkryetar i Komunes se Lipjanit, 2014-2017,

– Drejtor i Drejtoratit per Gjeodezi dhe Kataster, aktualisht,

Kariera politike:

-Anetar i Keshillit Komunal per Financim, KK te Lipjanit, 1992-1999,

– Kryetar i Keshillit Komunal per Ndihma Emergjente, KK Lipjan, 1998-1999

– Anetar i Kryesise  se Deges se LDK-se ne Lipjan, 1997-2002, 2002-2006, 2006-2010,

– Nenkryetar i Kryesise se Deges se LDK-se ne Lipjan, 2010-2015,

– Sekretar i Kryesise se Deges se LDK-se ne Lipjan, 2015, aktualisht.

Statusi familjar:      I maruar, baba i kater femijve

Vendi ku jeton:       Gadime e Ulet