Republika e Kosoves

Lipjan

 

Sead Aliu

Emri: Sead

Mbiemri: Aliu

I lindur: 29/12/1990

Profesioni/Edukimi: Bachelor – Fakulteti Ekonomik, (Banka, Financa dhe Kontabilitet) në Universitetin AAB-Prishtinë

Karriera e Punës: Analist Kredie në Finca Kosova nga 01.03.2015 deri me 31.01.2021

Senior Analist Kredie në Banka Kombëtare Tregtare –BKT nga 01.02.2021 deri me 31.12.2021

Aktualisht Drejtor ne Drejtoratin për Infrastrukturë.

 

Karriera Politike: Anëtarë i Lidhjes Demokratike të Kosovës – LDK, nëndega Gadime e Ulët.

 

Statusi familjar: I martuar.

 

Vendi ku jeton: Fsh Gadime e Ulët