Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Lipjan

 

Vendim ndryshimin e titullarit të paluajtshmërisë nga shkolla fillore Banullë në Komuna e Lipjanit

2022/11/24 - 11:53

Forma e aplikacionit: Vendim ndryshimin e titullarit të paluajtshmërisë nga shkolla fillore Banullë në Komuna e Lipjanit