Republika e Kosoves

Lipjan

 

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare për qendrën për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve – strehimoren në mbrojtje të viktimave të dhunës familjare dhe atyre të dhunës gjinore

2022/11/24 - 11:51

Forma e aplikacionit: Vendim për ndarjen e mjeteve financiare për qendrën për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve – strehimoren në mbrojtje të viktimave të dhunës familjare dhe atyre të dhunës gjinore