Republika e Kosoves

Lipjan

 

Vendim për publikim të listës së veçant të pronave të paluajtshme të Komunës që planifikohen për dhënien në shfrytëzim për vitin vijues 2023

2023/01/25 - 9:49

Forma e aplikacionit: Vendim për publikim të listës së veçant të pronave të paluajtshme të Komunës që planifikohen për dhënien në shfrytëzim për vitin vijues 2023