Republika e Kosoves

Lipjan

 

Vendim për shpalljen e lokalitetit të Boshtrës (Forsythia Europea) Golesh si zonë e mbrojtur

2021/01/05 - 10:42

Forma e aplikacionit: Vendim për shpalljen e lokalitetit të Boshtrës (Forsythia Europea) Golesh si zonë e mbrojtur