Republika e Kosoves

Lipjan

 

Vendim për zëvendësimin e anëtarëve të komisionit komunal të aksionarëve

2020/10/16 - 9:26

Forma e aplikacionit: Vendim për zëvendësimin e anëtarëve të komisionit komunal të aksionarëve