Republika e Kosoves

Lipjan

 

Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit faza II, Vërshefc, Krojmir ,Gadime, Ribar i Madh

2021/10/14 - 3:20

Forma e aplikacionit: Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit faza II, Vërshefc, Krojmir ,Gadime, Ribar i Madh