Republika e Kosoves

Malishevë

Raporti i vlerësimit të pronave të paluajtshme komunale

2018/07/12 - 11:22

Forma e aplikacionit: Raporti i vlerësimit të pronave të paluajtshme komunale