Republika e Kosoves

Malishevë

Vendim për kerkesën e personit nga fshati Shkozë 02.74

2024/06/19 - 10:16

Forma e aplikacionit: Vendim për kerkesën e personit nga fshati Shkozë 02.74