Republika e Kosoves

MalishevëTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
SHËRBIMET E ENERGJISË (ESCO) PËR KOMUNËN E MALISHEVËS
62500-24-4173-2-1-1
01-05-2024 10-06-2024 Detajet
FURNIZIMI DHE MONTIMI I KLIMAVE NË QKMF,QMF DHE AMF NË KUADËR TË DREJTORISË PËR SHËNDETËSIS NË KK-MALISHEVË
62500-24-4899-1-2-1
20-05-2024 07-06-2024 Detajet
SHËRBIME KONSULENTE - Konsulent i IT-së për administratën e Komunës së Malishevës
62500-24-5039-2-2-1
23-05-2024 11-06-2024 Detajet