Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria për Administratë të Përgjithshme

 

Hajrullah Mazreku
26.08.1970
Malishevë

email: Hajrullah.Mazreku@rks-gov.net
hajrullahmazreku@gmail.com

tel:045 985 229

Profesioni:Jurist i diplomuar