Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri: Hafir

Mbiemri: REXHA

Ditëlindja: 07.10.1976

Vendbanimi: Panorc, Komuna e Malishevës

Statusi martesor: I martuar

Profesioni: Bachelor i Historisë – Edukatë Qytetare

Numri i telefonit: 044 269 521

E – mail adresa: hafirrexha8@gmail.com

Karriera e punës: Arsimtar lëndor, “SHFMU”, “ Asim Vokshi” në Panorc, nga 01.09. 1996 – 2020 ( 24 vite provoje pune ).

Karriera politike: Pozita : Asamblist në KK te Malishevës në dy mandate : 2009 – 2013

Anëtar i komitetit për politikë dhe financa ( KPF )

Kryetar i komisionit për shoqatat e OVLUÇK-së

2013 – 2017

Anëtar i komitetit për politikë dhe financa ( KPF )

Anëtar i komisionit të Aksionarëve

26.06.2020-Drejtor i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim në Komunën e Malishevës

 

Është Veteran Invalid i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, 20. 04. 1998 -19. 09. 1999.