Republika e Kosoves

Malishevë

Konkurs për plotësimin e vendit të lirë të punës në Drejtorinë për Shërbime Publike

2018/06/14 - 10:30

Forma e aplikacionit: Konkurs për plotësimin e vendit të lirë të punës në Drejtorinë për Shërbime Publike