Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri: Rexhep

Mbiemri: Mazreku

 

Adresa:                           Malishevë – Kosova

Adresa e vendbanimit: Rruga: ,,Gjergj Kastrioti – SKËNDERBEU” p/n

Telefoni: (Mobil):    +377 (0)44 201 139

E-mail:                          rexhepi2@hotmail.com

Nacionaliteti:               Shqiptar

Data e lindjes:              18.12.1960

Statusi martesor:          I martuar, prindi dy fëmijëve

Gjinia:                           M

Edukimi formal:

  1. Datë: 1979- 1982 programi i AKM (2012-2014)

Titulli i kualifikimit: prof.beqelor- 240 kredi

Emri dhe lloji i institucionit: SHLP-Prizren, Universitet i Prishtinës: Fakulteti i Edukimit-dega Gjuhë dhe letërsi angleze në Prizren.

Karriera e punës:

  1. Datë: Shtator 1981 – Gusht 1995

Pozita e punës: Arsimtar i Gjuhës angleze

Emri dhe adresa e punëdhënësit: SHF “18 Nëntori” “Rilindja” Ibrahim Mazreku”

Data:1986-1990

Pozita e punës: Anëtar i Kuvendit Komunal si përfaqësues i rinisë

 

  1. Datë: Shtator 1995 – gusht 2008

Pozita e punës: Drejtor i shkollës

Emri dhe adresa e punëdhënësit: SHFMU “Rilindja”  ,, Ibrahim Mazreku”

Data: 2005-2008

Pozita e punës: Anëtar i Kuvendit Komunal në Malishevë, nga radhët e PDK-së

 

  1. Datë: 18.01.2008-15.01. 2010

Pozita e punës: Drejtori DKRS- në Komunën e Malishevës

Nënkryetar i Komunës:15.01. 2010-01.10.2013

Nënkryetar i Komunës:13.01.2014-17.10.2017

Emri dhe adresa e punëdhënësit: Komuna e Malishevës

 

4.Data:17.10.2017-03.02.2020

Pozita e punës: Zëvendësministër i Ministrisë së Kulturës,Rinisë dhe Sportit.

 

5.Data:26.06.2020-

Pozita e punës:Drejtor i Drejtorisë për Kulturë,Rini dhe Sport