Republika e Kosoves

Malishevë

Lista përfundimtare e testit me shkrim për punëtor në çerdhe, e të cilët do ti nënshtrohen intervistimit me gojë dhe orari i mbajtjes se testit

2023/03/16 - 4:43

Forma e aplikacionit: Lista përfundimtare e testit me shkrim për punëtor në çerdhe, e të cilët do ti nënshtrohen intervistimit me gojë dhe orari i mbajtjes se testit