Republika e Kosoves

Malishevë

Për qasje në dokumente publike (zyrtare), duhet që ta shkarkoni formularin më poshtë, ta plotësoni dhe të dorëzoni te sporteli i Zyrës Pritëse në objektin e Komunës së Malishevës, ose përmes e-mail adresës zyrtare.
Për çfarëdo lloj informatash shtesë mund ta kontaktoni zyrtarin-en për qasje në dokumente publike.
e-mail: aferdita.duraku@rks-gov.net
 Tel.   045/985-310

Për qasje në dokumente zyrtare duhet që ta shkarkoni formularin më poshtë, ta plotësoni dhe të dorëzoni te sporteli i Zyrës Pritëse.

Ligji për qasje ne dokumente publike

Fletushka për qasje në dokumente publike

Formulari për qasje ne dokumente publike