Republika e Kosoves

Malishevë

Komiteti për Politikë dhe Financa dha disa rekomandime për mbledhjen e ardhshme të Kuvendit të Komunës së Malishevës

2022/08/03 - 12:12

Malishevë, 3 gusht

Komiteti për Politikë dhe Financa (KPF), organ i Kuvendit të Komunës së Malishevës, nën drejtimin e kryesuesit, Argjend Thaçi, sot e kam mbajtur e parë të jashtëzakonshme për këtë vit. Në këtë mbledhje, anëtarët e KPF-së, pas shqyrtimit të të gjitha pikave të rendit të ditës, shumicën prej tyre i ka rekomanduar për mbledhjen e ardhshme të Kuvendit të Komunës.

Për mbledhjen e ardhshme të Kuvendit të Komunës, KPF ka rekomanduar: Raportin e të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën janar-qershor 2022, pastaj është rekomanduar për shqyrtim në kuvend, propozimi i Drejtorisë së Arsimit, për ndryshimin e thirrjes për SHMP “Lasgush Poradeci” në Kijevë, nga SHMP në IAAP, pastaj raportin e auditimit për pasqyrat financiar vjetore të Komunës së Malishevës, kërkesën e Drejtorisë së Bujqësisë, Pylltari dhe Zhvillim Rural për themelimin e vend gjuetisë në territorin e Komunës së Malishevës, planin e punës së Komitetit për Familje të Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve të luftës së UÇK-së dhe Martirëve të luftës në Komunën e Malishevës, si dhe është rekomanduar për kuvend edhe formimi i Komisionit Komunal të Aksionarëve për KRM “Ekoregjioni” njësia në Malishevë.

Në këtë mbledhje KPF, gjithashtu ka shqyrtuar edhe kërkesat e qytetarëve që i janë drejtuar KPF-së, për çështje të ndryshme.