Republika e Kosoves

Malishevë

Mbledhja e -I- (parë) e jashtëzakonshme të Komitetit për Politikë dhe Financa për vitin 2023, e cila do të mbahet ditën e Hënë me datë: 27.11.2023 duke filluar nga ora :14:00.

2023/11/23 - 4:24

RENDI I DITËS

1.Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për taksa, ngarkesa dhe gjoba komunale për vitin 2024.

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës nr.04/794 datë:16.11.2023, e parashtruar nga DEBF, për normat tatimore në pronën e paluajtshme për vitin 2024
  2. 3. Formimi i Komisionit për hartimin e Planit të punës së Kuvendit për vitin 2024.

Kryesuesi i Kuvendit                          .

Argjend Thaçi