Republika e Kosoves

Malishevë

Mbledhja e -III- (tretë) e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa për vitin 2023, e cila do të mbahet ditën e Hënë me datë: 20.03.2023 duke filluar nga ora :10:30.

2023/03/17 - 3:56

 

Mbledhja  ka  këtë:

 

REND  TË DITËS

1.Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e parë e rregullt e mbajtur me datë: 20.02.2023.

2.Shqyrtimi i Raportit Financiar të Kryetarit për vitin 2022.

3.Shqyrtimi dhe miratimi i Planit vjetor të punës së KKSB-së për vitin 2023.

4.Shqyrtimi i dhe miratimi i Planit të punës të Komitetit për familje të Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve të Luftës së UÇK-së, si dhe Martirëve të luftës për vitin 2023.

5.Të ndryshme.

 

 

Malishevë, Mars  2023                                                                                  Kryesuesi i Kuvendit                          .                                                                                                                              Argjend Thaçi: