Republika e Kosoves

Malishevë

Njoftim për Mbledhjen e IX(nëntë) e rregullt të kuvendit të Komunës të Malishevës për vitin 2022 do të mbahet ditën e Mërkurë më, datë 30.11.2022 duke filluar nga ora 9:45 minuta

2022/11/25 - 10:14

 1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit të mbledhjes së shtatë të mbajtur më, datë 18.10.2022 dhe procesverbali i mbledhjes së tetë të mabajtur më datë 10.11.2022 të Kuvendit të komunës së Malishevës.
 2. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Integritetit.
 3. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft-Rregullores për organizimin, funksionimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane.
 4. Shqyrtimi i Raportit të Bujqësisë për periudhën Janar-Tetor 2022.
 5. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës nr.06.281 datë: 11.11.2022 e parashtruar nga Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë për miratimin e listës së pronave të paluajtshme të komunës.
 6. Sqyrtimi dhe miratimi i kërkesës nr.02/541 datë 08.11.2022
 7. Sqyrtimi dhe miratimi i kërkesës nr.01/1885 datë 16.11.2022
 8. Sqyrtimi dhe miratimi i kërkesës nr.02/580 datë 24.11.2022
 9. Sqyrtimi dhe miratimi i kërkesës nr.02/576 datë 23.11.2022
 10. Sqyrtimi dhe miratimi i kërkesës nr.02/550 datë14 .11.2022 e parashtruar nga pronari biznesve në rrugën ” Rilindja Kombëtare” në Malishevë.
 11. Të ndryshme.

 

 

Malishevë, Nëntor- 2022                                               Kryesuesi i Kuvendit

Argjend Thaçi