Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Malishevë

Njoftim- Për Mbledhjen e –VIII- (tetë) të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa për vitin 2022, e cila do të mbahet ditën e Enjte më, datë: 24.11.2022 duke filluar nga ora 9:45.

2022/11/21 - 5:05

 

RENDI I DITËS

 

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar.

2.Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Integritetit.

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i Draft-Rregullores për organizimin, funksionimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane.
  2. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të punës së Komisionit Komunal të Aksionarëve për ndërmarrjen publike “EKO-Regjioni” SH.A Prizren, njësia në Malishevë.

5.Shqyrtimi i Raportit të Bujqësisë  për periudhën Janar-Tetor 2022.

6.Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës nr.06.281 datë: 11.11.2022 e parashtruar nga Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë për miratimin e listës së pronave të paluajtshme të komunës.

7.Shqyrtimi i kërkesave.

  1. Të ndryshme.

 

Kryesuesi i Kuvendit                          .                                                                                                                       Argjend Thaçi:                                                 .