Republika e Kosoves

Malishevë

Periudha e aplikimit/regjistrimit për votimi përmes postës 13 janar – 21 janar 2021

2021/01/14 - 10:08

ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

14 shkurt 2021

Periudha e aplikimit/regjistrimit për votimi përmes postës 13 janar – 21 janar 2021

 

Të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me të drejtë vote që jetojnë jashtë vendit mund të aplikojnë për regjistrim për të votuar përmes postës.

Formularin për regjistrim për Votim Përmes Postës mund ta siguroni nga:

+ 383 38 213 100

+ 383 38 213 200; dhe

 

Për ta fituar të drejtën e votimit përmes postës, ju duhet që:

Aplikacionin e plotësuar mund ta dërgoni:

Postës, Posta 6, Kutia Postare 351, 10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës;

 

Aplikacionet për votim përmes postës duhet të arrijnë në KQZ deri më 21 janar 2021, deri në ora 18:00 sipas kohës lokale në Kosovë.

Nëse ju aplikoni për t’u regjistruar përmes e-mailit, aplikacionin tuaj duhet ta dërgoni vetëm për vete apo rrethin e ngushtë familjar, përmes postës elektronike personale (e-mailit).

Nëse dërgoni aplikacione për persona të tjerë, aplikacionet për regjistrim do të refuzohen!