Republika e Kosoves

Malishevë

Njoftim për anulimin e 5 orëve të edukatës muzikore në SHFMU” Ruzhdi Xhyliçi” në Marali sipas konkursit datë: 25.07.2018 nr. 11/514 .

2018/08/09 - 9:03

Forma e aplikacionit: Njoftim për anulimin e 5 orëve të edukatës muzikore në SHFMU” Ruzhdi Xhyliçi” në Marali sipas konkursit datë: 25.07.2018 nr. 11/514 .