Republika e Kosoves

Malishevë

Telefonat me rëndësi

Zyra e Kryetarit të Komunës 029/269-008
Zyra e Zv.Kryetarit të Komunës 029/269-045
Zyra për Informim Publik 029/269-043
Qendra e Regjistrimit Civil
________________________________________
Policia e Kosovës-Stacioni policor në Malishevë 029/269-007, mobil 112 ose 922
Gjykata Komunale 029/269-011

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare – QKMF 029/269-006
Urgjenca në QKMF “Shpëtim Robaj” 029/269-216
Shërbimi i Zjarrfikësve dhe Shpëtimit – SHZSH 029/269-096
Qendra për Punë Sociale -QPS 029/269-004
Enti për Punësim 029/269-241

Post Telekomi i Kosovës – PTK 029/269-028
Autoriteti Pyjor i Kosovës (dega Malishevë) 044 178077

Radio Malisheva dhe RTV Malisheva 029/269-222

TV Malisheva 045 503355