Republika e Kosoves

Malishevë

Raporti gjashtëmujor i punës së Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër, për periudhën janar – qershor 2018

2018/07/09 - 11:08

Forma e aplikacionit: Raporti gjashtëmujor i punës së Drejtorisë për Gjeodezi dhe Kadastër, për periudhën janar – qershor 2018