Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria e Shërbimeve Publike

Emri: Milazim

Mbiemri: MORINA

Ditëlindja: 29.07.1958

Vendlindja: Drenoc, Komuna e Malishevës

Statusi martesor: I martuar

Profesioni: Arsimtar

Numri i telefonit: 045 985 124

E – mail adresa: milazimorina@hotmail.com

Karriera e punës: 01.09.1981- deri në janar të vitit 2014 – Arsimtar në SHFMU “Bajram Curri” në Drenoc.

Janar 2014 – Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Komunën e Malishevës.

 

Karriera politike: Janar 2014- Shkurt 2018- Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Komunën e Malishevës.

05.02.2018- Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Komunën e Malishevës.