Republika e Kosoves

Malishevë

SHERBIMI ME MJETE TË ZERIMIT, BINË, TENDA,KARRIGE PËR ORGANIZIMIN E FESTIVALIT FOLKLORIK ,,ODA E LLAPUSHES”

2018/08/10 - 9:12

Forma e aplikacionit: SHERBIMI ME MJETE TË ZERIMIT, BINË, TENDA,KARRIGE PËR ORGANIZIMIN E FESTIVALIT FOLKLORIK ,,ODA E LLAPUSHES”