Republika e Kosoves

Malishevë

Thirrje publike për subvencionim të OJQ-ve për aktivitete kulturore, rinore, sportive dhe botim të librave

2021/04/07 - 2:16

Forma e aplikacionit: Thirrje publike për subvencionim të OJQ-ve për aktivitete kulturore, rinore, sportive dhe botim të librave