Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria për Urbanizëm

Emri: Islam

Mbiemri: VRENEZI

Ditëlindja: 01.03.1989

Vendlindja: Marali, Komuna e Malishevë

Statusi martesor: I pamartuar

Profesioni: Inxhinier i ndërtimtarisë

Numri i telefonit: 045 976 075,  049 336 017 dhe 044 336 017

E – mail adresa: vreneziislam@gmail.com

Karriera e punës: Kam punuar si inxhinier i ndërtimtarisë

Karriera politike: 2013-2017 Anëtar i Kuvendit të Komunës në Malishevë

2017- Anëtar i Kuvendit të Komunës së Malishevë

2018-Drejtor i Drejtorisë për Urbanizëm në Komunën e Malishevës