Republika e Kosoves

Malishevë

Drejtoria për Urbanizëm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri: Ahmet

Mbiemri: MORINA