Republika e Kosoves

Malishevë

Vendim për formimin e këshillit organizativ për kremten e 16 Qershorit Ditës së Çlirimit dhe të dëshmorëve

2023/06/06 - 8:04

Forma e aplikacionit: Vendim për formimin e këshillit organizativ për kremten e 16 Qershorit Ditës së Çlirimit dhe të dëshmorëve