Republika e Kosoves

Malishevë

Vendimi për miratimin e buxhetit dhe buxheti për vitin 2021

2020/10/16 - 10:06

Forma e aplikacionit: Vendimi për miratimin e buxhetit dhe buxheti për vitin 2021