Republika e Kosoves

Mamushë

023. Kontrata dhe oferta financiare-Furnizimi me mat. shp. per zyre qe nuk jan ne kon. e AQP-s

2020/10/05 - 3:06

Forma e aplikacionit: 023. Kontrata dhe oferta financiare-Furnizimi me mat. shp. per zyre qe nuk jan ne kon. e AQP-s