Republika e Kosoves

Mamushë

REGULLORES PER TAKSA TARIFA NGARKESA ADMINISTRATIVE DHE SHERBIMEVE TJERA KOMUNALE PER VITIN 2021

2021/01/08 - 12:28

Forma e aplikacionit: REGULLORES PER TAKSA TARIFA NGARKESA ADMINISTRATIVE DHE SHERBIMEVE TJERA KOMUNALE PER VITIN 2021