Republika e Kosoves

Mamushë

B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates-Ndertimi dhe asfaltimi i rruges Skaqka-Pune shtese

2024/06/13 - 8:06

Forma e aplikacionit: B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates-Ndertimi dhe asfaltimi i rruges Skaqka-Pune shtese