Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Mamushë

B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates-Furnizimi me materiale shpenzuese te cilat nuk jan ne AQP

2022/11/10 - 8:40

Forma e aplikacionit: B52 Njoftimi per nenshkrimin e kontrates-Furnizimi me materiale shpenzuese te cilat nuk jan ne AQP