Republika e Kosoves

Mamushë

B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-“HEQJA E MBETURINAVE NGA KONTEJNERET E VEGJËL TE VENDOSUR PËRGJAT RRUGËVE NË MAMUSHË

2021/04/07 - 1:46

Forma e aplikacionit: B52 Njoftimi për nënshkrimin e kontratës-“HEQJA E MBETURINAVE NGA KONTEJNERET E VEGJËL TE VENDOSUR PËRGJAT RRUGËVE NË MAMUSHË