Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Mamushë

B58-NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES-Mirembajtja e kamerave dhe pajisjeve te TI

2022/11/22 - 3:25

Forma e aplikacionit: B58-NJOFTIM MBI VENDIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES-Mirembajtja e kamerave dhe pajisjeve te TI