Republika e Kosoves

Mamushë

Detajet e Tenderit

NDËRTIMI DHE ASFALLTIMI I RRUGËS TINJA YOLU Rr. MAMUSHË-NEPËRBISHT
626-23-11723-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
26-10-2023
Data e mbylljes së tenderit:
06-11-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-10-26T01:25:00
Vlera e kontratës:
107200 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
NDËRTIMI DHE ASFALLTIMI I RRUGËS TINJA YOLU Rr. MAMUSHË-NEPËRBISHT 107200 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Grup i Operatorëve Ekonomik AAB CONSTRUCTION SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K. NDËRTIMI DHE ASFALLTIMI I RRUGËS TINJA YOLU Rr. MAMUSHË-NEPËRBISHT 107029.11 EUR