Republika e Kosoves

Mamushë

Detajet e Tenderit

Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës Skacka Yolu Rr. Mamushë-Medvec
626-23-11801-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
27-10-2023
Data e mbylljes së tenderit:
07-11-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-10-27T00:50:00
Vlera e kontratës:
148000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës Skacka Yolu Rr. Mamushë-Medvec 148000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Grup i Operatorëve Ekonomik AAB CONSTRUCTION SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K. Ndërtimi dhe asfalltimi i rrugës Skacka Yolu Rr. Mamushë-Medvec 147946.88 EUR