Republika e Kosoves

Mamushë

Detajet e Tenderit

NDËRTIMI DHE ASFALLTIMI I RRUGËS MAMUSHË-TËRRNJE
626-23-11851-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
30-10-2023
Data e mbylljes së tenderit:
09-11-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-10-30T00:44:00
Vlera e kontratës:
97000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
NDËRTIMI DHE ASFALLTIMI I RRUGËS MAMUSHË-TËRRNJE 97000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Grup i Operatorëve Ekonomik AAB CONSTRUCTION SH.P.K.; Infra-Plus SH.P.K. NDËRTIMI DHE ASFALLTIMI I RRUGËS MAMUSHË-TËRRNJE 96909 EUR