Republika e Kosoves

Mamushë

NJOFTIM-KQZ

2021/02/09 - 1:45

Të nderuar/a,
  
Në vijim gjeni linqet e video spoteve “Si të plotësohet fletëvotimi”. 
 
Linku i video spotit në gjuhën shqipe me kryetaren e KQZ-së: https://www.youtube.com/watch?v=_-BvCdDiFD8
 
Linku i video spotit në gjuhën shqipe me zëdhënësin e KQZ-së: https://www.youtube.com/watch?v=BtRHvpx1Xqw
 
Linku i video spotit në gjuhën serbe me kryetaren e KQZ-së: https://www.youtube.com/watch?v=dS2icQUfJKw
 
Linku i video spotit në gjuhën serbehttps://www.youtube.com/watch?v=oucJWsZ-4GY
 
Linku i video spotit në gjuhën boshnjake: https://www.youtube.com/watch?v=yHH7pPbxsHM 
 
Linku i video spotit në gjuhën turke: https://www.youtube.com/watch?v=GfYqKuZLoYc
 
Linku i video spotit në gjuhën rome: https://www.youtube.com/watch?v=FhdLhgB9soU
 
 
Me respekt,