Republika e Kosoves

Mamushë

2021 yılı’nın 2. Olağan Meclis Toplantısı Düzenlendi

2021/04/01 - 2:37

31.03.2021 tarihinde Mamuşa belediye meclisin’de 2021 yılı’nın 2. olağan toplantısı düzenlendi toplantıya 15 üye den 14 üye katıldı. 6 gündem maddesi ile toplandı, toplantıda 2 ek gündem maddesi eklendi gündem aşağıda’dır. Toplantı belediye meclis salonunda düzenlendi ve toplantıyı Belediye Meclis başkanı yönetti.

Yerel Özyönetim Yasası’nın 43. maddesine ve Mamuşa Belediyesi Tüzüğü’nün 52. maddesi, 2009/01 nolu IT 5. bçlüm ve Mamuşa Belediyesi Tüzüğü’nün 63. maddeye dayanarak Belediye Meclisi’nin 02. Olağan toplantısına davet ediyorum. toplantı 31.01.2021 tarihin2de saat 10:00 da Belediye Meclis salonunda düzenlenecektir.

 

GÜNDEM ve ALINAN KARARLAR:

  1. Bir önce ki toplantı tutanağı’nın gözden geçirilmesi ve onaylanması,

                                                                                                        oy birliği ile kabul edilmiştir,

      2.toplantı gündemi’nin gözden geçirilmesi ve onaylanması,

                                                                                                      oy çokluğu ile kabul edilmiştir,

    3.Mamuşa Belediyesin’de Ana Aile Sağlık Merkezi Taslak tüzüğü’nün gözden geçirilmesi ve onaylanması,

                                                                                                   oy birliği ile kabul edilmiştir,

     4.2020 yılından harcanmayan Kendi Gelirleri 2021 yılına aktarılması için karar önerisi’nin gözden geçirilmesi ve onaylanması,

                                                                                            oy birliği ile kabul edilmiştir,

    5.30.11.2020 tarihli ve 01N0. 21/20 sayılı kararın iptali için karar önerisi’nin gözden geçirilmesi ve onaylanması,

bu madde gündem den çıkarılmıştır,

6.Çeşit.

 

Ek gündem maddeleri:

1- 5. madde 30.12.2020 tarihli ve 01No.21/20 sayılı kararın iptali için karar önerisi’nin gözden geçirilmesi ve onaylanması,

bu madde oy çokluğu ile gündem maddelerinden çıkartıldı.

2. Meclis yöneticisi hakkında güven oyu istendi. 

7 evet oyu 

7 hayır oyu ile Meclis başkanı güven tazeledi