Republika e Kosoves

Mamushë

Degjime Buxhetore për Kornizën Afatmesme Buxhetore 2023-2025 qershor 2022

2022/06/06 - 10:04

1, ME DATË 17.06.2022 ORA 14:00 LOKACIONI GJIMNAZI ATATURK-MAMUSHE – FTOHEN TË MARRIN PJESË GRATË/FEMRAT E INTERESUARA TË KOMUNËS SË MAMUSHËS

2.ME DATË 20.06.2022 ORA 11:00 LOKACIONI SALLA E KUVENDIT KOMUNAL- FTOHEN TË GJITHË QYTERAËT E INTERESUAR TË MARRIN PJESË

DËGJIMI PUBLIK ORGANIZOHET PËR KËRKESAT, PROPOZIMET, SYGJERIMET TUAJA QË TË PËRFSHIHEN NË PROJEKSIONIN E BUXHETIT PËR VITIN 2023-2025