Republika e Kosoves

Mamushë

Komisioni finance dhe politik mbajti mbledhjen e par, per vitin 2020

2020/01/31 - 9:58

Komisioni finance dhe politik mbajti mbledhjen e par, per vitin 2020

 

Mledhja e 01 ne vitin 2020  rregullt e Komisioni financ dhe politik  eshte mbajtur me date 29.01.2020 me fillim nga ora 09:30 me kete rend dite:

REND DITE

 

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit te mbledhjes se kaluar,
  2. Shqyrtimi dhe miratimi i rendit te dites
  3. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit te punes se Kuvendit per vitin 2020
  4. Te ndryshe