Republika e Kosoves

Mamushë

Mbahet mbledhja e jashtezakonshme e Kuvendit të Komunës se Mamushës 01-2020

2020/09/02 - 9:01

Kuvendi i Komunes ka mbajtur mbledhjen e jashtezakonshme me date 31.08.2020 me ore 10.30 do sipas propozimit te Kryetarit te Komunes. Me shumice votash eshte aprovuar propozimi ikryetarit per Transferi I rezervuare ne Shumen 50.677 evro.