Republika e Kosoves

Mamushë

Mbledhja e trete e rregullt e KK – 2022

2022/04/01 - 12:30

Sot është mbajtur seanca e 3-të e rregullt e Kuvendit të Mamushes.

Të gjitha pikat e rendit të ditës janë miratuar nga kuvendarët,

Pikat e rendit të ditës që janë miratuar nga Kuvendi i Komunës së Mamushes në mbledhjen e 3-të të rregullt të kuvendit janë:

                                                           

                                                                REND DITE

    1.Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar.    

     2. Shqyrtimi  dhe miratimi i mbledhjes së rendit të ditës.     

  1. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për përzgjedhjen e e kandidatëve për komisionin përzgjedhës të Drejtorit të shkollës SH.M.F.U “ANADOLU”
  2. Shqyrtimi dhe miratimi i plotësim ndryshimit të vendimit nr.05/2022 të datës 25.02.2022 për themelimin e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi
  3. Prezantimi i Raportit Vjetor Financiar për vitin e përfunduar me 31 Dhjetor 2021
  4. Vendim për shpërndarjen e pajisjeve bujqësore për fermerët e komunës së Mamushës për nder të festivalit të domatës.

7.Të ndryshme.

Vërejtje: dokumentet ne lidhje me piken 1 deri 7 janë të bashkangjitura,

 

Pika Shtes: Nenkryetar per Komunitete per Komunıtet (zgjedhur Ramadan Zogaj)

)