Republika e Kosoves

Mamushë

NJOFTIM-KQZ

2021/02/09 - 1:37

Të nderuar/a,
  
Në vijim gjeni linkun e video spotit të realizuar për periudhën e “Votimit Përmes Postës”, në gjuhën shqipe dhe serbe. 
 
Linku i video spotit në gjuhën shqipe:
https://www.facebook.com/kqzkosova/videos/1159682304469411/?hc_ref=ARToiju_QxdIIKszntTBPQLmMp2BGAD5Tvhud6n1pfw2elonAS_5AI7BpSX5lAs6Usw
 
Linku i video spotit në gjuhën serbe:
https://www.facebook.com/kqzkosova/videos/435362937586272/?_rdc=1&_rdr
 
Ju lutem,  këto  video publikojeni  në ueb faqe dhe rrjetet sociale të komunës tuaj, me datën 7 shkurt 2021.
 
 
Faleminderit për bashkëpunimin e juaj.
 
 
Me respekt